ตรัง ลงตรวจสุขภาพต่างด้าว

Posted on Categories health news

สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง เร่งทำความเข้าใจกับนายจ้าง สถานประกอบการ เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพของแรงงานต่างด้าว เมียนมา ลาว กัมพูชา ขอให้นายจ้าง สถานประกอบการ นำแรงงานต่างด้าวไปดำเนินการตรวจสุขภาพ นายวศิน กลั่นจิตร จัด หางานจังหวัดตรัง เผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง เร่งทำความเข้าใจกับนายจ้าง สถานประกอบการ เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพของแรงงานต่างด้าว เมียนมา ลาว กัมพูชา

ขอให้นายจ้าง สถานประกอบการ นำแรงงานต่างด้าวไปดำเนินการตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้ง 10 แห่ง 10 อำเภอในจังหวัดตรัง โดยเปิดให้บริการตรวจสุขภาพเป็นพิเศษเพิ่มเติมในวันเสาร์ ประกอบด้วย โรงพยาบาลกันตัง โรงพยาบาลห้วยยอด โรงพยาบาลสิเกา โรงพยาบาลย่านตาขาว โรงพยาบาลรัษฎา โรงพยาบาลนาโยง และโรงพยาบาลวังวิเศษ โดยทั้ง 7 โรงพยาบาล สามารถให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ในวันเสาร์ได้ วันละ 50-100 คน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth