ธ.ออมสิน เผยผลสำรวจการใช้จ่ายช่วงเปิดเทอม

Posted on Categories news

ธนาคารออมสิน เผยผลสำรวจคนระดับรากหญ้า ค่าใช้จ่ายช่วยเปิดเทอม เฉลี่ยครัวเรือน 8,600 บาท
นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยผลสำรวจการใช้จ่ายของประชาชนกรายได้ไม่เกิน 1.5 หมื่นบาทต่อเดือนว่า ภาพรวมการใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมของนักเรียนในระดับมัธยม อยู่ที่ 3.9 หมื่นล้านบาท ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 8,640 บาท ส่วนใหญ่เห็นว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าเทอมปรับสูงขึ้นตามระดับการศึกษา ค่าชุดนักเรียน และค่าอาหารมีการปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน

สำหรับแหล่งที่มาของเงินที่นำมาใช้จ่าย พบว่าส่วนใหญ่มาจากรายได้ 57.2% ใช้เงินจากคนในครอบครัว 27.5% เงินสวัสดิการจากภาครัฐ 6.6% เงินออม 5.6% และเงินกู้ยืม/จำนำ เงินกู้นอกระบบและในระบบ 3.1% ทั้งนี้ ค่าใช้จ่าย 3 อันดับแรก คือ 1.ค่าชุดนักเรียนมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1,670 บาท 2.ค่าเทอม ค่าบำรุงการศึกษา 6,540 บาท 3.ค่าอุปกรณ์การเรียน 990 บาท

สำหรับสิ่งที่ประชาชนต้องการความช่วยเหลือ คือ ค่าเทอม ค่าบำรุงการศึกษา 32.4% รองลงมา คือ ทุนการศึกษา 26.3% และการได้รับโอกาสเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 12% รวมถึงต้องการใช้สินเชื่อเพื่อใช้จ่ายนาน 1 ปี

ขอบคุณข้อมูล จาก ch3