เขาฝาชี

Posted on Categories travel news

ชมทิวทัศน์บนจุดสูงสุดของภูเขาเล็กๆ ที่มีลักษณะคล้ายฝาชีซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 259 เมตรแห่งนี้ อยู่ติดกับจุดที่คลองละอุ่นไหลลงแม่น้ำกระบุรี และอ่าวที่กั้นระหว่างจังหวัดระนองกับเมียนมาร์ ยอดเขาฝาชีนั้นเป็นสถานที่ชมวิวที่งดงาม โดยเฉพาะยามตะวันลับฟ้าในตอนเย็น เราจะสามารถมองเห็น วิวแม่น้ำกระบุรีไหลบรรจบกับแม่น้ำละอุ่นก่อนไหลสู่ทะเลอันดามัน

ทั้งยังมีเกาะแก่งน้อยใหญ่กระจายเป็นจุดๆ ก่อเกิดเป็นทัศนียภาพที่น่าประทับใจ อีกทั้งยังสามารถมองเห็นฝั่งเมียนมาร์ได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในฤดูหนาวช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมแสงสีสุดท้ายของท้องฟ้าจะสดสวยงดงามมากที่สุด ในอดีตเขาฝาชีคือจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่กองทัพญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกเข้ามาใช้เป็นฐานทัพ ดังนั้นในบริเวณใกล้เคียงจึงเป็นที่ตั้งฐานทัพญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีหลักฐานสำคัญคือ ซากเรือรบ อุโมงค์ใต้ดิน แนวทางรถไฟ ปัจจุบันมีชุมชนเล็กๆเรียกว่าบ้านเขาฝาชี นั่นเอง และจากจุดนี้เดินเลาะไปตามคลองละอุ่นไม่ไกลนัก คือที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์เชิงประวัติศาสตร์สงครามโลก ซึ่งเป็นที่ตั้งของหัวรถจักรเก่าแก่ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่นี่เคยเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟเขาฝาชีมาก่อน โดยทางรถไฟสายนี้แยกมาจากชุมพร มีความยาวราวๆ 90 กิโลเมตร หรือที่รู้จักกันดีว่าทางรถไฟสายคอคอดกระ โดยเริ่มสร้างในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2486 จนมาต้นปี พ.ศ.2488 ทางสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดตามเส้นทางรถไฟสายต่างๆหนักมาก และทางรถไฟสายนี้ก็โดนทำลายด้วย จนต้องหยุดการเดินรถไฟไปโดยปริยาย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand